clanak False

Održan okrugli stol: „Kako osigurati sigurnost ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji: tajnost adrese = sigurnost žena.“

27.03.2024.
U organizaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Tima Grada Zagreba za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i Povjerenstva za zaštitu od nasilja u obitelji  u Knjižici i čitaonici Bogdana Ogrizovića danas je održan okrugli stol: „Kako osigurati sigurnost ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji: tajnost adrese = sigurnost žena.“
Okrugli stol odgovor je na inicijativu skloništa  i autonomnih ženskih skloništa  kako bi se osvijestile potrebe usklađivanja svakodnevne prakse postupanja državnih tijela u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u obitelji s odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o socijalnoj skrbi, a  s ciljem zaštite žrtava osiguravanjem tajnosti njihove adrese.  

Adresa skloništa službena je tajna i time se jamči sigurnost kako smještenih žrtava nasilja tako i svih zaposlenih u skloništu. Svaki put, kada se otkrije adresa žene koja je smještena u sklonište, tada njihova sigurnost, kao i njihove djece, postaje upitna. Unatoč tome, u redovnom postupanju događa se da u spisima dođe do otkrivanja adrese skloništa te ona  postane vidljiva počinitelju nasilja ili osobi koja ga zastupa.

U panel raspravi naglašena je važnost razvoja ujednačene prakse u zaštiti tajnosti adresa skloništa te redovite međuresorne suradnje svih uključenih u područje podrške i zaštite žena žrtava nasilja i nasilja u obitelji. Poseban je naglasak stavljen na moguće rizike ugrožavanja sigurnosti žena dostupnošću spisa prilikom implementacije procesa digitalizacije rada institucija. Rasprava je također naglasila važnost kontinuiranog educiranja svih djelatnika/ica sustava koji pružaju zaštitu žrtvama i profesionalne suradnje u svakodnevnom postupanju u slučajevima zaštite žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji. Zaključno, tajnost adrese predstavlja sigurnost žena i djece, a naše prepoznavanje tog rizika govori o stupnju osviještenosti društva te interesu zaštite najranjivijih, a na premisi rodne ravnopravnosti i životu bez nasilja.

Moderatorica okruglog stola bila je dr.sc. Lana Petö Kujundžić, dok su govornice/i bili: dr.sc. Željka Barić, ravnateljica Doma „Duga - Zagreb“, Kolinda Kolar, dipl. iur., sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Alen Minić, mag. soc. rada, predstojnik Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Službe Grada Zagreba i Nikolina Grubišić Požar,  univ. spec. krim, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije Policijske uprave zagrebačke.

Aktualnosti / događanja