clanak False

Na godišnjoj Konferenciji socijalnih radnika predstavljene aktivnosti Grada Zagreba u području socijalne zaštite

26.05.2023.
Zašto volimo socijalni rad? Zbog neposrednog kontakta s korisnicima koji nam se obraćaju? Zbog kreativnosti, mogućnosti da pomognemo ljudima u nevolji i mijenjamo svijet oko sebe? Zbog dinamičnosti, nepredvidljivosti, suradnje i širine koju omogućuje? Zbog prilika koje nam otvara da u holističkoj profesiji integriramo različite interese i sposobnosti koju kao profesionalna zajednica imamo? neke su od tema u fokusu dvanaeste godišnje Konferencije socijalnih radnika koja je održana od 22. – 24. svibnja u Tuhelju.

U Programski odbor Konferencije, čiji cilj je ukazati na sve snage socijalnog rada i njegove temeljne dimenzije, imenovana je i zamjenica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom dr. sc. Romana Galić, koja je, zajedno sa svojim timom iz Sektora za socijalnu zaštitu, predstavila aktivnosti Grada Zagreba u odnosu na teme u fokusu konferencije.
 
Voditeljica Odjela za podršku djeci i obiteljima mr.sc. Iva Prpić predstavila je zagrebački model podrške žrtvama nasilja u obitelji.  „Ovaj model posebnu pozornost posvećuje poštivanju prava djece i ženskih ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz aktivnosti gradske uprave na tom području kao i profesionalni napor struke socijalnog rada u razvoju i poboljšanju strateškog okvira, socijalnih usluga, mjera, interdisciplinarne suradnje, primjera dobre prakse, praćenja podataka te inoviranju podrške kroz naučene lekcije kroz provedbu prethodnih strategija.“, kazala je tom prigodom mr.sc. Prpić.
 
Energetske mjere u službi socijalnih intervencija, kroz poster prezentaciju čiji cilj je bio upoznati stručnu javnost sa socijalnim intervencijama u svrhu ublažavanja energetskog siromaštva, predstavile su djelatnice Odjela za socijalnu zaštitu Ivana Teskera Galić i Josipa Mršić, koje su uz voditeljicu Odjela socijalne zaštite Jasminku Đurek Pavlina, Mateju Petrić i mr. Zoranu Staničić Jereb, koautorice prezentacije. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom prepoznao je problem i svoje aktivnosti usmjerio prema jednostavnim i srednje jednostavnim mjerama energetske učinkovitosti u cilju unapređenja kvalitete života socijalno ugroženih kućanstava. U tom kontekstu energetske mjere postaju važan čimbenik socijalne zaštite te imaju značajan utjecaj na socijalne, materijalne i zdravstvene uvjete života.
 
Tomislav Leskovar iz Odjela za socijalnu skrb, poster prezentacijom se osvrnuo na izazove neposrednog rada s korisnicima iz sustava socijalne skrbi. U svakodnevnom radu s korisnicima socijalni radnici suočeni su s brojnim preprekama, izazovima, a ponekad čak i situacijama koje za njih mogu predstavljati potencijalnu opasnost. Prava i usluge koje osobe mogu zatražiti u sustavu socijalne skrbi su brojne pa je tako i profil korisnika vrlo raznolik što od socijalnog radnika zahtjeva dodatna znanja i vještine pri uspostavljanju komunikacije te općenito radu s korisnikom. Kako se u takvim situacijama zaštititi, kako pristupiti korisniku, posjedovati vještine prepoznavanja potencijalno opasnih situacija, a kada čak zatražiti intervenciju zaštitarske službe ili policije bez iskakanja iz profesionalnih okvira unutar kojih moramo raditi također predstavljaju poseban izazov.

Kroz tri plenarna izlaganja bilo je riječi o suodnosu socijalnog rada i javnopolitičkog djelovanja, odgovornosti - kako one osobne tako i one društvene -te primjera dobre prakse socijalnog rada.
Usvojeni su i zaključci o tome što profesiju socijalnog rada čeka u budućnosti, koje su to nove paradigme i koja su to znanja i vještine budućnosti. 


Poster prezentacija "Izazovi neposrednog rada s korisnicima u sustavu socijalne skrbi"

Poster prezentacija "Energetske mjere u službi socijalnih intervencija"

 

Aktualnosti / događanja