clanak False

Radionicom na temu „Da se i Vaš glas čuje“ obilježen je Svjetski dan socijalne pravde

20.02.2023.
Povodom Svjetskog dana socijalne pravde koji se obilježava dana 20. veljače u cilju iskorjenjivanja siromaštva, jačanja dostojanstva rada, stvaranja jednakih mogućnosti, omogućavanja pravičnijeg pristupa socijalnim dobrima i pravdi za svaku osobu, u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog Ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom održana je radionica na temu „Da se i Vaš glas čuje“.
 
Radionica je održana  na lokaciji Nova cesta. 1, u vremenu od 10,00 do 12,30 sati.
 
Na istoj je sudjelovalo šest polaznika Projekta „Ponovno aktivni“ o kojem možete saznati više na: https://www.zagreb.hr/ponovno-aktivni/167791  i https://www.zagreb.hr/odrzana-zavrsna-konferencija-projekta-ponovno-akti/186110
 
Radionica je održana s ciljem dobivanja prijedloga od strane korisnika, a u svrhu poboljšanja socijalnog programa Grada Zagreba, planiranja budućih projekta kao i izrade strateških dokumenata za skupine u riziku.
 
Tijekom radionice, kroz korisničku perspektivu dobiveni su vrijedni i važni prijedlozi za implementaciju u socijalni program Grada čija je i prvotna zadaća da bude u službi građana -  korisnika.

Aktualnosti / događanja