clanak False

Radni posjet delegacije Grada Zagreba Osječko- baranjskoj županiji i Gradu Osijeku

21.06.2023.
Na tragu dugogodišnje stručne suradnje velikih gradova Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka te inicijative gradonačelnika, delegacija iz Grada Zagreba 21. lipnja 2023. prisustvovala je u Osijeku na radnom sastanku sa predstavnicima Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka u cilju se razmjene znanja i iskustava izrade Socijalnih planova kao i unapređenja projekata iz područja socijalnih usluga.
Samu inicijativu za sastanak dao je Savjet za socijalnu skrb Grada Zagreba na svojoj sjednici održanoj 31. svibnja 2023.
Delegaciju Grada Zagreba ugostili su:
  • Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka
  • Sarafina Zelić-Kos, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije sa suradnicima
  • Romano Kristić, pročelnik ispred Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka sa suradnicima.
U delegaciji Grada Zagreba bili su:
-       dr. sc. Romana Galić, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom sa suradnicima
Članovi Savjeta za socijalnu skrb Grada Zagreba:
-       Marina Škrabalo, predstavnica Solidarne - zaklade za ljudska prava i solidarnost i
-       Veselko Musa, predstavnik Martinova plašta - socijalno-uslužne zadruge.
 
Zahvaljujemo domaćinima iz Osijeka na iznimno korisnom radnom susretu!

Aktualnosti / događanja