clanak False

Održana završna konferencija projekta „Ponovno aktivni“

16.02.2023.
                                                        
                                                                                                                                                                                    

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „PONOVNO AKTIVNI“

 
 
Prikazom ostvarenih rezultata i ciljeva Projekta „Ponovno aktivni“, kao jedne od završnih projektnih aktivnosti, Grad Zagreb je, u suradnji s projektnim partnerima, u Zagrebačkom inovacijskom centru ZICER 16. veljače 2023. održao Završnu konferenciju Projekta.
 
Cilj ovoga Projekta je bio motivirati i aktivirati radno sposobne i djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade s područja Grada Zagreba radi njihova uključivanja na tržište rada. Radilo se i na razvoju i poboljšanju njihovih radnih navika i vještina kroz jačanje osobne kompetencije i socijalnih vještina, uključivanje u psihosocijalnu potporu, socijalno mentorstvo, grupne programe osnaživanja, informatičko osposobljavanje i financijsko opismenjavanje te programe osposobljavanja i prekvalifikacije.
 
S aspekta održivosti Projekta kao najznačajnije rezultate istaknula bih da smo adaptirali i opremili prostor na lokaciji Nova cesta 1, prilagođen u potpunosti osobama s invaliditetom, koji će se, zajedno s opremom, i nadalje koristi u svrhu provedbe projektnih aktivnosti rada s korisnicima, a projektom smo razvili i koncept pružanja usluga.“, kazala je pomoćnica pročelnice za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zorana Uzelac Bošnjak, ujedno i predstavnica Grada Zagreba u projektu naglasivši kako rezultati provedene vanjske evaluacije projektnih aktivnosti pokazuju visoko zadovoljstvo svih sudionika.
 
 Stručnjakinje pomagačkih struka, koje su provodile individualne i grupne aktivnosti s korisnicima, predstavile su provedene aktivnosti i značajne ostvarene ciljeve za same korisnike.
 
Korisnici su pak istaknuli kako im je uključenost u projektne aktivnosti donijela novu perspektivu, a više od polovine ih je i pokrenulo pozitivnu promjenu i ostvarilo neki životni cilj. Kao najveću dobit od sudjelovanja u Projektu naveli su poboljšanje psihičkog stanja u vidu prevladavanja psihičkih tegoba, rada na sebi, poboljšanog raspoloženja. Istaknuli su i osjećaj osnaženosti za veću osobnu aktivaciju, rast motivacije te vedriji pogled na budućnost, ali i usvajanje novih znanja i vještina. Potaknuti, usmjereni i osnaženi od strane pružatelja usluga psihosocijalne potpore i socijalnog mentorstva nekoliko korisnika se uključilo na tržište rada, odnosno u volonterski angažman ili neki drugi oblik radne aktivacije.
 
U radu Završne konferencije sudjelovali su predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Zagreb, ustanova socijalne skrbi, znanstvene zajednice, organizacija civilnog društva koje rade s ciljanom populacijom.
 
O PROJEKTU:
Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Grad Zagreb je, u partnerstvu s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije, Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb i Udrugom za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „ZAMISLI“, od 17. veljače 2021. do 17. veljače 2023. provodio projekt „Ponovno aktivni“.
Ugovor su sklopili Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačko tijelo i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2, u okviru Otvorenog trajnog poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“. Projekt je odobren za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.684.260,50 kuna.

                                                                            
                                                                                       

Aktualnosti / događanja