clanak False

ZG 3D aplikacija

26.03.2021.
„Objavljena je nova verzija aplikacije ZG 3D dostupne na adresi https://zagreb.gdi.net/zg3d/ ili putem geoportala Grada Zagreba https://geoportal.zagreb.hr/ .
 
3D model Grada Zagreba integrira 3D podatke o postojećim objektima s 3D i 2D slojevima podataka iz područja urbanizma, arhitekture, topografije, geotehnike, javnih zelenih površina i  statistike. Cilj projekta je korištenje i razvoj 3D modela grada u gradskoj upravi, obrazovanju, znanosti, gospodarstvu, civilnom društvu i drugim primjenama. Aplikacija omogućuje pregled slojeva i podloga, prilagođavanje prikaza podataka, izbor objekata, 3D i 2D mjerenja, analizu vidljivosti, izradu presjeka, prikaz sjena i pretraživanje po adresama.
 
U verziji iz veljače 2020. novosti su 3D prikaz stabala iz Katastra zelenila, 3D mash i oblak točaka bloka Ilica - Gundulićeva – Varšavska - Margaretska, oblak točaka i ortofoto za Svetice - Maksimir, vizualizacija vodenih površina te alati za analizu vidljivosti i presjeke.
 
Nositelj projekta je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, a izrađivač tvrtka GDi d.o.o.“

Aktivnosti