landing

Strategijsko planiranje i razvoj Grada


Strategijsko planiranje je proces definiranja strategije odnosno smjera razvoja u svrhu donošenja odluka o raspoređivanju resursa s ciljem ostvarenja strateških odluka, planova i programa. U okviru Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada ono obuhvaća predlaganje, pripremu i izradu strategijskih odluka i planova o razvoju Grada te definiranje smjera razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, putem izrade i praćenja provedbe strateškog dokumenta razvoja urbanog područja (Sektor za strategijsko planiranje), upravljanje prostornim podacima i informacijama, poslove službene i gradske statistike, te geotehnički katastar (Sektor za strategijske informacije i istraživanja), provedbu aktivnosti u svrhu pripreme gradskih i drugih razvojnih projekata, kao i njihovu prezentaciju u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada (Sektor za razvoj Grada). U okviru Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavljaju se i poslovi nositelja izrade prostornih planova (Sektor za prostorno i urbanističko planiranje ).Poštovani,

zbog trenutne situacije uvjetovane epidemijom COVID-19, kao i zbog dodijeljene oznake `PN2`, zgrada na lokaciji Ulica Republike Austrije 18, koja je sjedište Ureda, privremeno je neuporabljiva. Uslijed toga, rad Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada odvija se na lokacijama Park Stara Trešnjevka 1 i Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.

U tom smislu napominjemo da Ured redovito obavlja sve svoje planom predviđene poslove, zadatke i s njima povezane aktivnosti, a ujedno preuzima i nove zadaće, u skladu s novonastalim potrebama.
Također, kao i do sada možete kontaktirati službenike Ureda na postojeće brojeve telefona u uredovno radno vrijeme.
S obzirom na navedenu situaciju preporuča se korištenje elektroničke pošte umjesto korištenja poštanskih usluga.

Zahvaljujemo vam na razumijevanju i vjerujemo kako ćemo zajedno prebroditi ovu izvanrednu situaciju proglašene prirodne nepogode uzrokovane potresom u našem Gradu.

 


 

Pratite nas na društvenim mrežama: