clanak False

Održano javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba

09.08.2019.
U četvrtak, 08. kolovoza 2019., u prostorijama Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5 u Zagrebu, održano je javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba. Tom prigodom javnosti je od strane stručnog izrađivača, Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, te nositelja izrade, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, predstavljen Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba.
 
Generalnim urbanističkim planom grada Zagreba regulira se prostorni razvoj grada Zagreba u skladu sa strateškim opredjeljenjima utvrđenima Razvojnom strategijom Grada Zagreba, uz određivanje prostorno-planskih preduvjeta za realizaciju strateških i drugih investicija i projekata. Razlog za izmjene i dopune Plana je i provjera usklađenosti Plana sa zakonima i propisima i po osnovi njihova usklađivanja izmjene i dopune Plana u svim dijelovima Elaborata Plana.
 
Ciljevi i programska polazišta za izmjenu i dopunu GUP-a grada Zagreba u ovom postupku su:
- preispitivanje i osiguranje potrebnih kapaciteta sadržaja društvene i javne namjene;
- očuvanje i unapređenje mreže prometnih, infrastrukturnih i energetskih koridora u svrhu osiguranja kvalitetnog i sigurnog odvijanja kako postojećeg tako i planiranog prometa te racionalnog i održivog komunalnog opremanja građevinskog zemljišta;
- zaštita i očuvanje šume i šumskog zemljišta;
- očuvanje zaštićenih prirodnih vrijednosti (već zaštićenih, predloženih za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode i zaštićenih i evidentiranih dijelova prirode koji se štite mjerama generalnog urbanističkog plana);
- očuvanje kontinuiteta i integriteta javnih zelenih površina (javni park, gradske park šume, tematski park i tematske zone);
- zaštita kulturnih dobara;
- zaštita nestabilnih padina (IV. kategorija stabilnosti prema PPGZ-u).

Ovim putem podsjećamo da je za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave (od 31. srpnja do 14. kolovoza 2019.), Prijedlog izmjena i dopuna Gneralnog urbanističkog plana grada Zagreba izložen na javni uvid u predvorju zgrade Gradske uprave na lokaciji Trg Stjepana Radića 1 u Zagrebu, svakim radnim danom od 8:00 do 15:30 sati i na mrežnoj stranici Grada Zagreba.

Također napominjemo da se nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba u ponovnoj javnoj raspravi mogu podnositi samo u vezi s dijelovima prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba dostavljaju se zaključno s 14. kolovoza 2019. na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Ulica Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb.

Više o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba saznajte putem poveznice.

Aktivnosti