clanak False

Održana panel rasprava na temu aktivacije neiskorištenih prostora u gradu Zagrebu!

01.10.2019.
U ponedjeljak, 30. rujna 2019. godine, u prostoru ZgForuma, Gajeva 27, u organizaciji Centra oblikovanja svakodnevice održana je panel rasprava na temu modela i smjernica za dodatnu aktivaciju postojećih neiskorištenih prostora u gradu Zagrebu namjenski za kulturni sektor. Panelu su prisustvovali brojni umjetnici te predstavnici udruga, državnih institucija i gradskih ureda.
 
Tom prigodom predstavljen je sam Centar oblikovanja svakodnevice te projekt mapiranja dostupnih prostora u vlasništvu Grada Zagreba kako bi se u njima organizirale kulturne aktivnosti koje bi poslužile kao primjer kratkoročnog iskorištavanja gradske infrastrukture. Osim projekta mapiranja, u planu je i izrada prijedloga izmjena i dopuna pravilnika o ustupanju prostora u gradu Zagrebu na korištenje s ciljem namjenskog dinamičnog aktiviranja prostora u gradu Zagrebu za kulturne i kreativne industrije.
 
U sklopu panel rasprave također je predstavljen pravni i institucionalni okvir i problematika te iskustva korištenja javne prostorne infrastrukture od strane samih predstavnika udruga.
 
Kao primjeri dobre prakse predstavljeni su Design District Zagreb; festivali Dan D i Plan D; Pogon - prvi centar za nezavisnu kulturu utemeljen na modelu civilno-javnoga partnerstva; Domino project - SuKultura te Matador Madrid kao pozitivan inozemni primjer. Također, navedeni su problemi s kojima se susreću udruge i umjetnici u praksi, a naglasak je posebice stavljen na problematiku ulaganja i dodjele financijskih sredstava za prostor koji nije u stalnom najmu, a ni u vlasništvu udruga i umjetnika, već je privremenog karaktera te potreba za unaprjeđenjem komunikacije i suradnje javnog sektora sa sektorom kreativnih i kulturnih industrija.  
 
Cilj ovog panela bio je detektiranje elemenata postojećih načina, procedura i mehanizama za rješavanje potreba za prostorom, a koji se mogu unaprijediti kako bi adekvatnije odgovarali na stvarne potrebe u kulturnom sektoru.
 

Aktivnosti