clanak False

Grad Zagreb Enterprise GIS

19.02.2020.
Grad Zagreb Enterprise GIS
 
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada za upravljanje informacijama o prostoru i stanovništvu Grada Zagreba koristi ArcGIS koji postaje temelj za pružanje boljih informacija, donošenje boljih odluka i reagiranje u kraćem vremenu, osim toga podržava i provodi politiku otvorenih podataka te ustupa digitalne prostorne podatke na zahtjev ostalim korisnicima.
Na području prostornih informacija i istraživanja podatke o prostoru i stanovništvu kojima upravlja koristi za potrebe planiranja i upravljanja prostorom Grada, a za strateške projekte, gradske projekte  ili tematske zadatke izrađuje prostorne analize s rezultatima dostupnim u analognom obliku i na ArcGIS Online-u.
 
Korisnici ArcGIS Enterprise u Gradu Zagrebu su još Gradski ured za katastar i geodetske poslove te Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba.
 
https://www.youtube.com/watch?v=__DqOdJ9Y3I

Aktivnosti