clanak False

Prostorna analiza planiranih zona proizvodne namjene (I,G)

14.05.2021.
Odjel za prostorne informacije i istraživanja, Sektor za strategijske informacije i istraživanja, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada izradio je prostornu analizu zona planirane proizvodne namjene (I, G) prema zaprimljenom zahtjevu i zadanim kriterijima. Prostorna analiza izrađena je na temelju važeće prostorno - planske dokumentacije - Planirane namjene površina 2020. i Stvarnog korištenja zemljišta 2020.
Izdvojene su planirane zone proizvodne namjene (I, G) koje nisu privedene planskoj namjeni, a veće su od 25 000 m² na način da su izdvojene cjelovite neiskorištene zone i dijelovi zona koje predstavljaju potencijalne lokacije za izgradnju logističkih 
centara/skladišnih prostora.
Prostorna analiza planiranih zona proizvodne namjene (I,G)

Aktivnosti