clanak False

Održana stručna rasprava „Sava talks / Susreti na Savi“!

13.09.2019.

U sklopu manifestacije "Ljeto na Savi" u srijedu, 11. rujna 2019. godine, uz samu rijeku Savu održana je stručna rasprava pod nazivom „Sava talks / Susreti na Savi“ na temu potencijala aktivacije područja obale rijeke Save te Europan natječaja na Savi u Zagrebu. Glavni uzvanici bili su: g. Zlatko Blažević, predstavnik Udruge za očuvanje hrvatskih voda i mora - Slap te jedan od najistaknutijih živućih hidrotehničkih inženjera koji su se bavili Savom od 1956. godine pa do danas; g. Zdravko Jurčec, predsjednik Društva građevinskih inženjera Zagreb te višegodišnji predsjednik Hrvatskog veslačkog saveza; gđa Barbara Klemar, potpredsjednica Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata te gđa Sanja Jerković, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

Tom prigodom je g. Zlatko Blažević na temelju svojeg višegodišnjeg iskustva bavljenja rijekom Savom te svojim znanjem i kompetencijama iz područja hidrotehnike, predstavio važnost same rijeke za grad Zagreb te njegovu širu okolicu, naglašavajući njezine potencijale.


G. Zdravko Jurčec je naglasio važnost hidrotehničkog rješenja za unaprjeđenje sustava obrane od poplava uz rijeku Savu, posebice uzimajući u obzir klimatske promjene. Također je napomenuo da je nužno donošenje Zakona o Savi koji bi regulirao sva ona pitanja koja su danas predmet čestih diskusija. Smatra da još uvijek nema adekvatnog hidro-tehnološkog rješenja, pa tako ni urbanističkog, a ni "svakodnevnog životnog" rješenja te da iz tog razloga građani rijeku Savu koriste čak manje nego prije 60-ak godina, slijedom čega je rijeka Sava danas "udaljena" od svih stvarnih gradskih potreba.


Gđa Barbara Klemar je navela kako je povremeno korištenje obala rijeke Save u obliku manifestacije "Ljeto na Savi" nužan prvi korak u vraćanju građana na rijeku te korištenju ove, za sada, nedovoljno iskorištene površine. Smatra da bi, uz participaciju građana, ali i svih relevantnih struka trebalo propitati što zaista treba na ovim lokacijama, a kako bi prostor "sam sebe aktivirao".


Gđa Sanja Jerković se zahvalila svim prisutnima na dolasku te naglašava kako je ovo potpuno novi projekt na neafirmiranoj lokaciji te da je to samo po sebi bio velik izazov. Kazala je kako je ovim projektom napravljen velik iskorak jer se radi o prvoj uspješnoj realizaciji Europan projekta, prvom pokušaju vraćanja građana na Savu nakon dugo godina te prvom otvorenom dijalogu najrazličitijih struktura za pokretanjem zajedničke inicijative u stvaranju novih vrijednosti na Savi.


U diskusiju se uključio i umirovljeni profesor sa zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta, g. Krešimir Ivaniš, naglasivši da je, prije bilo kakvih novih intervencija, važno preispitati sve ne samo negativne okolnosti već i pozitivne razloge zašto do sada nije provedena niti jedna značajnija intervencija na Savi.
 
 

Aktivnosti