clanak False

Održana prezentacija rada Odjela za geotehnički katastar

22.02.2024.
Dana 22. veljače 2024., u ZgForumu, Gajeva 27,  održana je prezentacija rada Odjela za geotehnički katastar, kao i geološke osnove Grada kojom Odjel raspolaže. Predstavnici gradova i općina Urbane aglomeracije Zagreb, predstavnici Ministarstva graditeljstva i Ravnatelj zavoda za prostorno planiranje Republike Hrvatske, Bojan Linardić, upoznati su s načinom pribavljanja inicijalnih podataka o tlu na području Grada Zagreba, a koji su od iznimnog značaja u postupcima izdavanja akata kojima se odobrava namjeravani zahvat u prostoru kao i kod prostornog planiranja Grada.
 
U nastavku izlaganja prezentiran je Projekt kategorizacije terena po kriteriju stabilnosti na području Grada Zagreba, što je od iznimnog značaja pri izradi prostornih planova užih područja, idejnih, te glavnih projekata kod kojih je potrebno utvrditi stupanj stabilnosti terena. Jednako tako dat je osvrt na podatke do kojih se je došlo unutar Projekta „Multisenzorskog zračnog snimanja Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“, a koji podaci su jedna od podloga za izradu kategorizacije terena po kriteriju stabilnosti.
 
Uvodno izlaganje – Goran Mazija, dipl.inž.geol., Voditelj odjela za geotehnički katastar.
 
O Projektu kategorizacije terena po kriteriju stabilnosti govorio je ispred Hrvatskog geološkog instituta, Dr.sc. Laszlo Podolski, voditelj Projekta.
 
O značaju nastavka daljih istraživanja u južnom djelu Grada Zagreba govoriti je Dr.sc. Kosta Urumović iz Hrvatskog geološkog instituta.
 
Prezentacija je započela u 10,30 sati i završila je u 12,00 sati.

Aktivnosti