clanak False

Objavljene prostorne i statističke analize Gradskih četvrti Grada Zagreba!

07.10.2019.

Projekt „Gradske četvrti Grada Zagreba“ obuhvaća prostorne i statističke analize prostora, stanovnika i drugih obilježja pojedinih gradskih četvrti Grada Zagreba. Izradio ga je Sektor za strategijske informacije i istraživanja Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada za potrebe uvida u stanje i potrebe mjesne samouprave. Projektom su obuhvaćeni relevantni prostorni i statistički podaci koji su obrađeni korištenjem GIS tehnologije i statističkih metoda te prikazani u obliku karata, tablica i grafikona. Rezultati projekta prezentirani su u obliku 17 pojedinačnih knjižica po gradskim četvrtima koje zajednički čine jedinstvenu publikaciju.

Podaci dobiveni projektom mogu se koristiti za stjecanje uvida u posebnosti prostora i stanovništva gradskih četvrti, kao osnova za bolje upravljanje postojećim resursima te kao podloga za kvalitetnije planiranje prostora i sadržaja u gradskim četvrtima.

Prilikom korištenja publikacije potrebno je uzeti u obzir da su prostorne i statističke analize izrađene korištenjem podataka dostupnih tijekom 2018. godine. U Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada planirano je kontinuirano ažuriranje i dopuna sadržaja publikacije u skladu s promjenama u prostoru, stanovništvu i drugim obilježjima gradskih četvrti Grada Zagreba. 

Prostorne i statističke analize Gradskih četvrti Grada Zagreba možete preuzeti ovdje.


Aktivnosti