clanak False

Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Groblje Jakuševec

25.04.2019.
Gradska skupština Grada Zagreba, na 17. sjednici održanoj 30. listopada 2018. donijela je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Groblje Jakuševec (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18).

Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17 i 114/18) provodi javnu raspravu čija objava se nalazi na navedenom linku: https://www.zagreb.hr/urbanisticki-plan-uredjenja-groblje-jakusevec-javn/140894

Aktivnosti