clanak False

Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Bornina-Erdodyjeva-Branimirova-Domagojeva

23.04.2019.

Gradska skupština Grada Zagreba, na 18. sjednici održanoj 17. prosinca 2018. donijela je Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Bornina - Erdödyjeva - Branimirova - Domagojeva (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18).

Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17 i 114/18) provodi javnu raspravu čija objava se nalazi na navedenom linku: https://www.zagreb.hr/urbanisticki-plan-uredjenja-bo…/140891


Aktivnosti