clanak False

Socijalno se uključi i zaposli - SUZI

13.05.2020.

 
KORISNIK: Grad Zagreb
PARTNERI: Regionalni ured Zagreb Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenoga križa Zagreb, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Zajednica saveza osoba s invalidnosti Hrvatske, Zajednica udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Zagreba (HVIDRA) te Unija Roma Hrvatske
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Socijalna uključenost
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 9.912.004,00 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 9.912.004,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. rujna 2019. do 1. travnja 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Ovim Projektom Grad Zagreb želi potaknuti stručnu osposobljenost i zapošljavanje teško zapošljivih žena, pripadnica višestruko marginaliziranih skupina − Romkinja, žena žrtava obiteljskog nasilja, žena branitelja (HRVI), žena beskućnica i dugotrajno nezaposlenih žena iznad 50 godina starosti s maksimalno srednjoškolskim obrazovanjem.
Projekt „Socijalno se uključi i zaposli - SUZI“ izravno pridonosi socijalnoj uključenosti, poboljšanju stručne osposobljenosti, stjecanju radnog iskustva, a kroz održivo partnerstvo na razini Grada Zagreba izravno pridonosi i održivoj zapošljivosti pripadnica ciljne skupine.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom Projekta teži se osigurati stručno osposobljavanje i zapošljavanje za 50 žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina za zanimanje traženo na tržištu rada i pomoć u vidu pružanja usluga skrbi u kućanstvu za 250 osoba starije životne dobi i/ili osobama u nepovoljnom položaju kojima je pomoć u kućanstvu potrebna, a ista im već nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora.
 
KONTAKTI ZA VIŠE INFORMACIJA: andrija.petrovic@zagreb.hr; zorica.saric@zagreb.hr

Provedeni projekti