clanak False

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (pet objekata)

25.05.2021.

 
KORISNIK: Grad Zagreb
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA: 13.162.432,83 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 5.280.546,18 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBEPROJEKTA: provedba Projekta započela je u 2019., a završena je 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektne aktivnosti obuhvaćale su izradu projektno-tehničke dokumentacije te provedbu energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Grad Zagreb proveo je navedene prihvatljive aktivnosti za pet objekata javnog sektora (škole i vrtići, domovi za starije i nemoćne, domovi zdravlja, objekti kulturnih centara, zgrade područnih ureda Gradske uprave i dr.) .
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Energetskom obnovom smanjena je potrošnja, emisija CO₂ i drugih štetnih plinova, racionalizirano je korištenje energijom te produljen životni vijek zgrada. Time je osiguran veći komfor za korisnike te su smanjeni troškovi energenata i održavanja zgrada, što ujedno pridonosi zaštiti klime i održivom razvoju. Grad Zagreb svojim primjerom i ovim Projektom pokazao je korisnost mjera poboljšanja energetske učinkovitosti i za pojedinca i za cjelokupno društvo. Krajnji rezultat Projekta jest smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.
 
OBJEKTI:
1. Energetska obnova zgrade Zdravstvene stanice Ljubijska, na lokaciji Ljubijska ulica 60, 10 040 Zagreb
2. Energetska obnova zgrade Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan", Objekt 2-Odjel II, Jankomir 11, 10090 Zagreb
3. Energetska obnova zgrade Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan", Objekt 1- Odjel 1, na adresi Jankomir 11, Zagreb
4. Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka na adresi Drenovečka ulica 30, Zagreb
5. Energetska obnova zgrade Dom zdravlja Zagreb-Centar, Cvjetno naselje, Odranska 10, 10000 Zagreb

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: melita.boric@zagreb.hrnatasa.kelava@zagreb.hr
POVEZNICE: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/energetska-obnova-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-zgradama-javnog-sektora/
https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/EUFondovi/Poziv4c1.4/KK.04.2.1.04.ugovori.pdf
 

Provedeni projekti