clanak False

Podizanje kompetencija zdravstvenih radnika za potrebe osoba s demencijom u cilju prevencije napredovanja bolesti i delirija

10.11.2020.

 
KORISNIK: Klinika za psihijatriju Vrapče
PARTNER: Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Socijalno uključivanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 998.025,96 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 998.025,96 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 11. veljače 2020.  do 11. kolovoza 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:  
Ovim se Projektom podižu kompetencije zdravstvenih radnika za potrebe osoba s demencijom u cilju prevencije napredovanja bolesti i delirija. Educirat će se zdravstveni djelatnici kod kojih se pacijenti ne liječe zbog primarne bolesti te nisu upućeni u specifične vještine upravljanja tim stanjem. Projekt je usmjeren na univerzalnu (za populaciju), selektivnu (za rizične skupine u populaciji) i indiciranu prevenciju (za zaustavljanje progresije ranih znakova), uz koje se kontinuirano radi na poboljšanju zdravlja sa svrhom pružanja specifičnih kompetencija zdravstvenim djelatnicima vezanih za liječenje i skrb osoba s demencijom.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest podizanje kompetencija zdravstvenih radnika za potrebe osoba s demencijom u cilju prevencije napredovanja bolesti i delirija. Projekt je usmjeren na dvije ciljane skupine koje su komplementarne: zdravstveni djelatnici koji se primarno ne bave demencijom, ali liječe pacijente koji su oboljeli od demencije i članovi Alzheimer alijanse, koji su također zdravstveni djelatnici koji se u praksi, ali i na strateškoj razini, bave demencijom. Projektom će se osnovati i Kongres koji će prvi put okupiti Hrvatsku Alzheimer alijansu te izraditi zajedničke smjernice za borbu protiv Alzheimerove bolesti.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: kresimir.radic@bolnica-vrapce.hr

Provedeni projekti