clanak False

Mreža za mlade za socijalno uključivanje

09.11.2020.

 
KORISNIK: Grad Zagreb
PARTNERI: "Udruga „Ambidekster klub“, Udruženje „Djeca prva“, Udruga „Hrabri telefon“, Udruga „Igra za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalnopedagoške
pomoći“, Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz, Dom za djecu Zagreb "
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Socijalno uključivanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.463.765,84 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 1.463.765,84 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 8. svibnja 2020. do 8. svibnja 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Projekt je usmjeren na mlade bez roditeljske skrbi koji izlaze iz alternativne skrbi (s posebnim naglaskom na mlade i majke) i mlade s problemima u ponašanju koji su u riziku od napuštanja srednjoškolskog obrazovanja (s posebnim naglaskom na mlade s ovisnošću o kockanju i internetu). Pristupit će se provedbi dviju komponenti Projekta: uspostave neformalne Mreže za mlade koja će obuhvatiti Grad Zagreb i tri dodatne županije (Karlovačku, Krapinsko-zagorsku i Osječko-baranjsku) te provedbe socijalnih usluga za socijalnu integraciju dviju navedenih ciljanih skupina.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i mladih s problemima u ponašanju koji su u riziku od napuštanja obrazovanja kroz povezivanje i uključivanje dionika u razvoj Mreže za mlade, razmjenu iskustava i podrške, savjetovanje te individualne i grupne psihosocijalne aktivnosti za povećanje zapošljivosti.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: guszoi@zagreb.hr

Provedeni projekti