clanak False

Društveni centar Prečko

09.11.2020.

 
KORISNIK: Matica umirovljenika Hrvatske
PARTNERI: Grad Zagreb, Hrvatski zbor fizioterapeuta i Institut za razvoj tržišta rada
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Dobro upravljanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.977.573.81  HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 1.977.573.81  HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 29. svibnja 2020. do 29. svibnja 2022. 
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt je usmjeren na rješavanje problema nedovoljno razvijenih usluga za starije osobe, umirovljenike, nezaposlene te djecu i mlade u zapadnom dijelu Grada Zagreba. U sklopu projekta adaptirat će se i opremiti javni prostor za rad Društvenog centra, u kojem će se kontinuirano provoditi razne aktivnosti za sugrađane: edukativne, rekreativne, savjetodavne i društvene aktivnosti prema načelima vođenim zajednicom.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest okupljanje što većeg broja građana, osoba starije životne dobi i umirovljenika u cilju poboljšanja kvalitete života, pokretljivosti i njihove integracije u lokalnoj zajednici kroz razne aktivnosti, razvoj društvenog centra u kojem se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnima za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:  guszoi@zagreb.hr
POVEZNICA: https://www.zagreb.hr/en/drustveni-centar-precko/161421
 

Provedeni projekti