clanak False

Novi početak - podrška beskućnicima za uključivanje u društvenu zajednicu

09.11.2020.

 
KORISNIK: Udruga Dom nade
PARTNERI: Grad Zagreb, Udruga milosrđe - Centar za beskućnike
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Socijalno uključivanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.426.854,11 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 1.426.854,11 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. srpnja 2020. do 1. srpnja 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Projektom će se povećati kvaliteta života beskućnika koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima i smanjiti njihova socijalna isključenost na području Grada Zagreba kroz dvije aktivnosti: organiziranje dnevnih aktivnosti za beskućnike u cilju podizanja kvalitete njihova života te podizanje kompetencija beskućnika za uključivanje u društvenu zajednicu.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest povećati kvalitetu života beskućnika koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima/prenoćištima, povećati zapošljivost beskućnika te unaprijediti njihove meke vještine, senzibilizirati javnost za njihove potrebe i ojačati kompetencije stručnjaka za rad s ciljanom skupinom.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: guszoi@zagreb.hr

Provedeni projekti