clanak False

Rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Vojne bolnice za potrebe glazbene škole/Glazbeno učilište Elly Bašić

20.08.2020.

 
KORISNIK: Grad Zagreb
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
PRIORITETNA OS: Zaštita okoliša i održivost resursa
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 30.652.624,79 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 26.054.731,07 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 30. studenog 2017. do 31. srpnja 2020.
Zatraženo je produljenje Ugovora o bespovratnim sredstvima do kraja rujna 2020. godine.

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom Rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Vojne bolnice za potrebe glazbene škole/Glazbenog učilišta “Elly Bašić” obuhvaćena je revitalizacija prostora "stare bolnice" u Vlaškoj ulici. Obnovom je predmetni objekt spašen od propadanja, podignuta je njegova vrijednost te iskorišten njegov izniman potencijal. Nakon obnove i opremanja u zgradu je useljena obrazovna ustanova Glazbeno učilište “Elly Bašić”, kojoj je bilo nužno osigurati novi prostor za rad.
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta bio je revitalizirati napušteno kulturno dobro i prenamijeniti ga za potrebe djelovanja Glazbenog učilišta „Elly Bašić“. Projektom je povećana kvaliteta života stanovnika gradske četvrti, smanjeni su troškovi Grada i Glazbenog učilišta premještanjem ustanove u prostore čiji je vlasnik Grad Zagreb, ojačani razvojni kapaciteti Glazbenog učilišta te se povećava broj educirane djece na kraju svake školske godine. Također, opremljen je i uspostavljen novi Odjel udaraljki, što je rezultiralo povećanjem broja učenika i omogućilo nova zapošljavanja. Uveden je i novi predmet Čembalo, dostupan i za učenike koji nisu kandidati za srednjoškolsko glazbeno obrazovanje, a žele se baviti glazbom. Realizacijom Projekta školi su smanjeni dosadašnji troškovi zakupa učionica i dvorana za održavanje redovne nastave te koncertnih prostora za javnu djelatnost, a Grad Zagreb dobio je ustanovu koja je u skladu s europskim standardima.

Provedeni projekti