clanak False

Nove perspektive znanja

22.04.2021.


KORISNIK:
Kulturno-obrazovni zavod „Burja“
PARTNERI: Grad Zagreb, Ustanova za obrazovanje odraslih Dante (Rijeka), Institute for Minority Rights EURAC research Bolzano / Institut za prava manjina EURAC (Bolzano, Italija) i Ustanova za obrazovanje odraslih Praxis - učilište za praktična znanja (Karlovac)
OPERATIVNI PROGRAM: Erasmus +
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  65.268,00 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 65.268,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 14. lipnja 2019. do 2. kolovoza 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom Nove perspektive znanja proveden je obrazovni proces u trajanju od 14 mjeseci. U suradnji s partnerskim organizacijama iz Hrvatske i Italije radilo se na primjerima dobre prakse u različitim oblicima neformalnog obrazovanja, poboljšavanju mogućnosti za manjine i njihovu pristupu obrazovnim programima te jačanju mreže međunarodnih organizacija koje djeluju u obrazovanju ljudi sa smanjenim mogućnostima. Projekt mobilnosti utjecao je na motivaciju odraslih pripadnika manjine za učenje, na poboljšanje kvalitete programa obrazovanja, zapošljavanja, integracije pripadnika manjina te poboljšanje institucionalnih kapaciteta organizacija koje su sudjelovale u Projektu.
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Projekt je rezultirao uspješnim provođenjem mobilnosti s planiranim partnerskim organizacijama u Hrvatskoj i Italiji, razmjenom dobre prakse koja je potaknula članove da predlažu, razvijaju i odabiru obrazovne sadržaje i utječu na njihovu motivaciju da se integriraju u neformalne oblike obrazovanja, uspostavom i unaprjeđenjem kontakata s predstavnicima međunarodnih partnera koji pridonose razvoju postojećih i budućih inovativnih pristupa u podučavanju obrazovanja odraslih, jačanjem institucionalnih kapaciteta organizacija sudionica na temelju stvorenih međunarodnih kontakata i razmjene dobrih praksi, razvojem međukulturalne kompetencije sudionika za uspješan međukulturalni rad i strateško upravljanje organizacijama koje se odnose na neformalno obrazovanje pripadnika manjina, provođenjem aktivnosti promocije i širenja projektnih aktivnosti, programa i opcija programa Erasmus +.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:  obrazovanje@zagreb.hr

Provedeni projekti