clanak False

Društveni centar Borovje

03.05.2021.

 
KORISNIK: Udruga Hrabri telefon
PARTNER: Grad Zagreb
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
PRIORITETNA OS: Dobro upravljanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  932.580,38 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 932.580,38 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2. studenog 2020. – 2. studenog 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Kroz uspostavu i djelovanje Centra utvrdit će se potrebe zajednice te u skladu s njima omogućiti korisnicima pružanje visokokvalitetnih usluga; osnažiti i educirati korisnike u području mentalnog zdravlja i roditeljskih kompetencija; pomoći u razvijanju životnih vještina te jačati povezanost članova obitelji i zajednice. Također, kroz projekt se pridonosi prevenciji neprihvatljivog ponašanja djece i mladih, odnosno njihovom pozitivnom razvoju i kvaliteti njihovog života, ali i života njihovih roditelja i drugih dionika u zajednici.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu življenja u lokalnoj zajednici Borovje kroz aktivnosti koje su usmjerene na kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Predloženim aktivnostima odgovorit će se na potrebe koje dolaze iz zajednice, jačati održivost Organizacija civilnog društva (OCD-a) te graditi sinergija civilnoga društva i lokalne zajednice. Kako bi se navedeno postiglo, nužna je adaptacija prostora u svrhu osiguravanja prostornih uvjeta. Ulaganjem potrebnih sredstava u adaptaciju i opremanje prostora te u jačanje resursa OCD-a i širenjem dosadašnjih aktivnosti stvara se platforma za integraciju u zajednici.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:  zorana.uzelac@zagreb.hr
POVEZNICE: https://udruga.hrabritelefon.hr/drustveni-centar-borovje/
https://www.zagreb.hr/en/drustveni-centar-borovje/167090
 
 

 

Provedeni projekti