clanak False

Centar za integraciju

09.11.2020.

 
KORISNIK: Grad Zagreb
PARTNERI: Duga Zagreb, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja; Dom nade – udruga za podršku beskućnicima i ostalim  socijalno ugroženim skupinama; Psihijatrijska bolnica ”Sveti Ivan”
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Socijalno uključivanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.499.439,10 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 1.499.439,10 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 8. svibnja 2020. do 8. svibnja 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Projektom se želi poboljšati perspektiva socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja, beskućnike i ovisnike integrirajući kapacitete ključnih dionika i transfer znanja i usluga u četiri županije: Krapinsko-zagorsku, Karlovačku, Osječko-baranjsku i Šibensko-kninsku. Projektom će se uspostaviti niz različitih socijalnih usluga u zajednici koje obuhvaćaju prilagođene oblike podrške za pojedine ciljane skupine kako bi se djelovalo na njihovu socijalnu integraciju i osobito na ekonomsko osamostaljenje, a koji će postaviti programske i operativne temelje za budući Centar za integraciju. Uključivanje iskusnih partnerskih organizacija u proces razvoja i unapređenja različitih usluga podrške dovest će do ujednačenog pristupa i dodatnih kapaciteta za individualan mentorski pristup socijalnoj integraciji pojedinih ciljanih skupina s isključivim naglaskom na specifične individualne potrebe.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja (osobito starije žrtve obiteljskog nasilja), beskućnike i ovisnike (osobito branitelje) kroz Centar za integraciju Grada Zagreba, fazu 1 njihova razvoja kroz ovaj Projekt, integrirajući kapacitete ključnih dionika i transfer znanja i usluga u nerazvijene županije.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: guszoi@zagreb.hr
 

Provedeni projekti