clanak False

„Snažna patronažna“ - komunikacijski trening u području promicanja zdravlja i prevencije bolesti

10.11.2020.

 
KORISNIK: Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar„
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Socijalno uključivanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 999.172,12 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 999.172,12 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 11. veljače 2020. do 11. kolovoza 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:  
Projekt će obuhvatiti javnozdravstvene prioritete kroz primarnu i sekundarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti i karcinoma, podići svijest i povećati odaziv na nacionalne preventivne programe te unaprijediti procijepljenost populacije. Također, prenijet će se dodatna znanja i komunikacijske vještine patronažnim sestrama, koje su u neposrednom kontaktu s građanima u njihovu životnom okruženju. Javnozdravstveni problemi na koje je Projekt usmjeren jesu kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti i zarazne bolesti. 
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest poboljšati kompetencije, vještine i znanje svih patronažnih sestara/tehničara u Gradu Zagrebu kako bi u svoj svakodnevni rad uklopili stečena znanja i vještine. Projekt će pridonijeti poboljšanju zdravlja građana Grada Zagreba, smanjiti populacijsku izloženost rizicima za bolesti cirkulacijskog sustava i maligne bolesti, povećati odaziv na programe ranog otkrivanja malignih bolesti i program obveznog cijepljenja.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: larisa.ciglarbeko@stampar.hr 

Provedeni projekti