clanak False

E-FIX - Developing and Transferring an Innovative Energy Financing Mix in Order to Activate Private Sector

12.05.2020.

 
KORISNIK: ConPlusUltra GmbH 
PARTNERI: Zagrebački inovacijski centar d.o.o, (Hrvatska), Caucasus University LTD (Georgia), Institute for International Business, Vienna University for Economics and Business  (Austria), CONDA AG (Austria), MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SPZOO (Poljska), Bank Gospodarstwa Krajowego (Poljska), Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (Češka), SolarInvest-Green Energy (Češka),Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (Hrvatska), Caucasus Consulting Group – AM (Armenia), ACBA Leasing Credit Organization CJSC (Armenia),Energy Investment Consultants (Georgia), LLC Georgian Leasing Company (Georgia) 
PROGRAM: Obzor 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 15.000.000,00 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 15.000.000,00 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. ožujka 2018. do 28.veljače 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Cilj projekta E-FIX  bio je otvoriti pristup novim izvorima financiranja i olakšati i unaprijediti implementaciju održivih energetskih projekata. Projekt FIX pokrenuo je sveobuhvatnu implementaciju inovativnih mehanizama financiranja energije u šest partnerskih zemalja (Poljska, Češka, Austrija, Hrvatska, Armenija i Gruzija) kako bi se olakšale i povećale investicije u energetske projekte i usluge.  Trodimenzionalni iskorak obuhvatio je izgradnju kapaciteta, razvoj strategije i pilot-modele rješenja, što je pridonijelo generalnom rastu tržišta energetskih tehnologija i usluga u Europskoj uniji te ostvarenju zadanih ciljeva niskougljičnoga gospodarstva.
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Projektom je iniciran transfer znanja, ojačani su kapaciteti partnera u području razvoja novih financijskih mehanizama, ojačane su kompetencije tržišnih aktera (javnih i privatnih) kako bi preuzeli ulogu ambasadora projektom razvijenih financijskih shema za financiranje energetskih projekata, razvijeni su akcijski planovi i uspostavljeni centri kompetencija za primjenu razvijenih financijskih shema za financiranje energetskih projekata te su potaknute investicije u energetske projekte u vrijednosti od najmanje 8.5 milijuna €.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:  marko.helfrih@zicer.hr

Provedeni projekti