lista bez dat + 138730

RePubLEEc - Energetski učinkovita obnova javne rasvjete u Zagrebu


 
KORISNIK: Grad Zagreb
FINANCIJSKI INSTRUMENT:  Financijski instrument ELENA (European Local Energy Assistance)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 14.800.000,00 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 13.320.000,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Grad Zagreb samostalno upravlja kompletnim sustavom javne rasvjete te je odgovoran za osiguravanje odgovarajućeg razvoja sustava osvjetljenja koje zahtjeva ekspanzija grada, kao i održavanje funkcionalnog sustava postojeće rasvjete. Projektom RePubLEEc pripremit će se i pokrenuti rekonstrukcija i modernizacija sustava javne rasvjete u Gradu Zagrebu koristeći najnoviju tehnologiju i inovativne financijske mehanizme sa svrhom postizanja ušteda u operativnom trošku te povećanju sigurnosti i standarda za građane Grada Zagreba. 
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest sufinanciranje pripremnih aktivnosti (izrada tehničke dokumentacije) za rekonstrukciju i modernizaciju sustava javne rasvjete Grada Zagreba. Financijski instrument tehničke pomoći ELENA koristit će se za pripremu i provedbu modernizacije najmanje 70 % cjelokupnog sustava javne rasvjete u Gradu Zagrebu pripremom dokumentacije za javnu rasvjetu, uključujući i inovativnu financijsku strukturu za najneučinkovitije dijelove sustava rasvjete. Očekivane koristi od navedenih aktivnosti jesu uštede u potrošnji električne energije od otprilike 65 %, uštede u troškovima održavanja sustava javne rasvjete od otprilike 75 % te ukupna ušteda operativnih troškova od oko 5 milijuna eura na godišnjoj razini.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: tanja.dijan@zagreb.hr

Provedeni projekti