clanak False

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Pešćenica-Žitnjak

22.04.2021.

 
KORISNIK: Grad Zagreb
FOND: Kohezijski fond (KF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Zaštita okoliša i održivost resursa
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.360.658,18 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 4.419.709,45 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 8. siječnja 2018. do 21. siječnja 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Projekt je uključivao izgradnju i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta na području gradske četvrti Peščenica-Žitnjak zajedno s provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti.
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Projektom je povećana stopa odvojeno prikupljenoga komunalnog otpada i smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalište na području grada Zagreba, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnoga (glomaznoga) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada te je time osigurana njegova odgovarajuća oporaba ili odlaganje.
 

Provedeni projekti