clanak False

Postani aktivan Rom/kinja i zaposli se - PARIZ

13.05.2020.

 
KORISNIK: Grad Zagreb
PARTNERI: Obrtničko učilište, Unija Roma Hrvatske i Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Socijalna uključenost/Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.325.104,28 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 1.325.104,28 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 2. travnja 2019. do 2. prosinca 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt je bio usmjeren na jačanje stručnih znanja nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine dobnog uzrasta 18 – 44 godine kroz provedbu programa obrazovanja odraslih, unapređenje i razvoj mekih vještina te jačanje kompetencija stručnjaka koji rade s nezaposlenim Romima/Romkinjama, a sve u svrhu povećanja njihove zapošljivosti, poboljšanja socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva.
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Kroz provedbu programa obrazovanja odraslih ojačana su stručna znanja 50 osposobljenih Roma/Romkinja za jedno od deficitarnih zanimanja na tržištu rada (građevinska, metalska, pomoćna zanimanja u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, njegovateljica, osobna domaćica i gerontodomaćica), osigurana je primjena inovativnog modela za razvoj life managmenta ENTRE YOU – osnaživanje socijalnih kompetencija, usvajanje osnovnih komunikacijskih vještina i poduzetničkog načina razmišljanja te su dodatno osposobljeni zaposlenici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba koji rade s pripadnicima marginaliziranih skupina.
 
KONTAKTI ZA VIŠE INFORMACIJA: mmljp@zagreb.hr; andrija.petrovic@zagreb.hr

Provedeni projekti