clanak False

Nabava 29 autobusa za ZET d.o.o.

29.04.2020.
 

KORISNIK: Zagrebački električni tramvaj - ZET d.o.o.
FOND: Kohezijski fond (KF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Povezanost i mobilnost
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 55.836.012,50 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 44.668.810,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. prosinca 2018. do 30. studenoga 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom je provedena nabava 29 novih autobusa za ZET d .o. o. radi zamjene dijela voznog parka u cilju osiguranja održive i kvalitetne usluge javnoga gradskog prijevoza.
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta bio je nabavom novih autobusa unaprijediti javni prijevoz u gradu Zagrebu i povećati korištenje javnoga gradskog prijevoza u odnosu na osobna vozila. Zamjenom zastarjela voznog parka osigurana su odgovarajuća i sigurna vozila za prijevoz putnika.
Provedba Projekta pridonijela je povećanju kvalitete pružanja usluge javnog prijevoza i smanjenju negativna utjecaja na okoliš, odnosno smanjenju emisije CO2.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: merica.klinzic@zet.hr
POVEZNICE: https://strukturnifondovi.hr/popis-projekata/nabava-29-autobusa-za-zet-d-o-o/
http://www.safu.hr/hr/novosti/novim-projektom-nabavlja-se-29-autobusa-za-zet-doo
http://www.zet.hr/eu-projekti/575

Provedeni projekti