clanak False

Projektni tim za provedbu EU projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“

13.07.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim
za provedbu
EU projekta
„Pomoćnici u
nastavi/stručni
komunikacijski
posrednici kao
potpora inkluzivnom
obrazovanju, faza V.“

 
(13.7.2022.)
 
 
Voditeljica:
-Mihaela Adamović, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – voditeljica Projekta (40% radnog vremena),

Članovi:
-Mirna Ćosić Asan, Ured gradonačelnika – koordinatorica Projekta (20% radnog vremena),
-Iva Milardović Štimac, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – članica projektnog tima (15% radnog vremena),
-Nataša Ritan, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – članica projektnog tima (15% radnog vremena),
-Vanda Bazmenjak, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – članica projektnog tima (15% radnog vremena),
-Vlatka Šijan, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – članica projektnog tima (15% radnog vremena),
-Mirjana Tatarović, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – članica projektnog tima (15% radnog vremena),
-Ksenija Pick, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – članica projektnog tima (15% radnog vremena),
-Ivana Široki, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – članica projektnog tima (15% radnog vremena).
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba