clanak False

Predstavnici Grada Zagreba u radne skupine Hrvatske zajednice županija

08.05.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predstavnici Grada Zagreba u radne skupine Hrvatske zajednice županija
 
(8.5.2024.)
 
 
Za predstavnike Grada Zagreba u radne skupine Hrvatske zajednice županija imenuju se:
 
- u Radnu skupinu za gospodarstvo i regionalni razvoj:
dr. sc. Danijela Dolenec,
Nera Pavić,
Kornelija Mlinarević,
Ivan Vinščak,
- u Radnu skupinu za EU fondove i međunarodnu suradnju:
Ines Franov Beoković,
Igor Delak,
Vesna Šimić,
Kornelija Mlinarević,
- u Radnu skupinu za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje:
Irena Matković,
Novela Rimay Ferenčak,
Nikša Božić,
- u Radnu skupinu za pravna pitanja:
Martina Jurišić,
Renata Budi,
- u Radnu skupinu za obrazovanje i kulturu:
Luka Juroš,
Maja Novoselec,
- u Radnu skupinu za financije i proračun:
Daniela Juroš Pečnik,
- u Radnu skupinu za unutarnju reviziju:
Vera Marelja,
- u Radnu skupinu za zdravstvo:
Mirela Šentija Knežević,
- u Radnu skupinu za graditeljstvo:
Gordan Ciglar,
Barbara Milčić,
- u Radnu skupinu za turizam:
Ana Pandža Kunčević,
- u Radnu skupinu za socijalnu politiku:
Romana Galić,
Andreja Ninić,
- u Radnu skupinu za poljoprivredu i ruralni razvoj:
Vlasta Ranogajec,
- u Radnu skupinu za upravljanje rizicima:
Gordana Vojnović,
Sandra Kuterovac Cindrić,
- u Radnu skupinu za odnose s javnošću:
Dinka Živalj,
- u Radnu skupinu za izradu modela fiskalne i funkcionalne decentralizacije:
Daniela Juroš Pečnik,
- u Radnu skupinu za civilnu zaštitu, vatrogastvo i prevenciju požara:
Josip Juranek,
Ivana Krišto,
- u Radnu skupinu za obranu od tuče:
Helena Marić Kačinari,
- u Radnu skupinu za sustav upravljanja kvalitetom:
Hrvoje Kalčiček,
- u Radnu skupinu za mlade:
Darko Toth,
- u Radnu skupinu za promet:
Marko Velzek,
Vibor Videc,
- u Radnu skupinu za informatizaciju i digitalizaciju:
Igor Plavčić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba