clanak False

Povjerenstvo za davanje stanova u najam

23.11.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
 
Povjerenstvo za davanje stanova
u najam

 
(23.11.2023.)

- za predsjednika:
Marin Živković,
 
- za zamjenika predsjednika:
Rada Borić,
 
- za članove:
Martina Antolković,
Suzana Havelka Noršić,
Zorica Zulić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba