clanak False

Etičko povjerenstvo

23.06.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Etičko povjerenstvo
(18.1.2022.)
(izmjena: 23.6.2023.)
- za predsjednicu:
prof. dr. sc. Ivana Grgurev,
 
- za članove:
Ana Rakarić, dipl. iur.,
Ivana Zidanić, dipl. iur.,
Ivana Brešan, dipl. iur.,
Vlado Korbar, dipl. politolog.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba