clanak False

Projektni tim za implementaciju „Centralnog obračuna plaća“

14.02.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektni tim za implementaciju 
„Centralnog
obračuna plaća“

 
(14.2.2024.)
 
 
 
U Projektni tim imenuju se:
 
- Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika, sponzor projekta implementacije „Centralnog obračuna plaća“ (dalje u tekstu: Projekt),
- Dražen Lučanin, Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, zamjenik sponzora Projekta za tehnička pitanja,
- Daniela Juroš Pečnik, Gradski ured za financije i javnu nabavu, zamjenica sponzora Projekta za financijska pitanja,
- Jasna Tomažić, Gradski ured za financije i javnu nabavu, voditeljica Projekta,
- Gordana Vojnović, Gradski ured za financije i javnu nabavu, zamjenica voditeljice Projekta za financijske poslove,
- Mirjana Kutleša, Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, zamjenica voditeljice Projekta za tehničke poslove,
- Igor Plavčić, Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, konzultant za tehnička pitanja,
- Mirjana Stančić, Stručna služba Gradske uprave, konzultant za kadrovska pitanja,
- Dubravka Pongrac, Stručna služba Gradske uprave, konzultant za kadrovska pitanja,
- Ines Gilja, Jelena Štefanac, Zlata Zelić, konzultanti za pitanja obračuna plaća i drugog dohotka,
- Branimir Lončar, Stručna služba Gradske uprave, službenik za zaštitu podataka.
 
Kao izvršni konzultanti za poslovno područje imenuju se:
 
- Kristina Rudelj, Nikolina Mihaljević, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
- Ana Korak, Nikola Raič, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
- Dijana Stopnišek, Darija Oslić, Gradski ured za kulturu i civilno društvo,
- Đurđica Svaton, Matea Antunović, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom,
- Martina Potravi, Filip Novak, Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost,
- Tea Lončar, Stručna služba Gradske uprave.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba