clanak False

Povjerenstvo za stručno vrednovanje prijavljenih programa Kulture i umjetnosti u zajednici

24.04.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
stručno vrednovanje
prijavljenih programa
Kulture i umjetnosti
u zajednici

 
(24.4.2024.)
 
 
- za predsjednicu:
Sandra Banić Naumovski;
 
- za članove:
Karla Pudar,
Ksenija Banović.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba