clanak False

Povjerenstvo za izradu Akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja od 2024. do 2026.

29.02.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
   
Povjerenstvo za
izradu Akcijskog plana
za prevenciju
vršnjačkog nasilja
od 2024. do 2026.

 
(29.2.2024.)
 
 
 
 
- za predsjednicu:
dr.sc. Romana Galić;
 
- za članove/ice:
Ivana Jolić,
Marina Mlakar,
Petar Pletikosić,
Josipa Mihić,
Ksenija Pick,
Nikolina Grubišić Požar,
Jasminka Jukić,
Anamarija Sočo,
Iris Marušić,
Lana Ciboci Perša,
Cvijeta Senta,
Božena Horvat-Alajbegović,
Stjepka Popović,
Vanja Sljepčević Saftić.
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba