clanak False

Povjerenstvo za odobravanje novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini zbog nevremena na području Grada Zagreba

20.12.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
odobravanje
novčane pomoći
za sanaciju oštećenja
nastalih na imovini
zbog nevremena
na području
Grada Zagreba

 
(20.12.2023.)
 
 
- za predsjednika
Filip Ćurko;
 
- za članove:
Marija Nikić,
Anica Tavra,
Dianora Kobia Lulić,
Irena Matković.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba