clanak False

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba na okoliš

25.04.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
stratešku procjenu
utjecaja
izmjena i dopuna
Prostornog plana
Grada Zagreba
na okoliš

 
(29.10.2021.)
 
(izmjena 25.4.2024.)
 
 
- Novela Rimay Ferenčak, dipl. ing. arh., Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, predsjednica povjerenstva;
- mr. sc. Sandra Hamin, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, član;
- dr. sc. Marina Popijač, Javna ustanova Park prirode Medvednica, član;
- Matej Majdenić, mag. geogr., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, član;
- Mara Kovačević, dipl. ing. geol., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, član;
- Mirjana Vrabec Bistrović, dipl. ing. agr., Ministarstvo poljoprivrede
- Azra Sarić, univ. spec. mag. ing. građ., Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, član.
- Sonja Potočnik Likarević, mag. oecol., Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, tajnik.


 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba