clanak False

Povjerenstvo za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2024. - 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027.

07.02.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
izradu i praćenje
Akcijskog plana
Grada Zagreba
za 2024. - 2025. godinu
za provedbu
Nacionalnog plana
za uključivanje Roma,
za razdoblje
od 2021. do 2027.

 
( 19.8.2022.)
 
(izmjena 10.1.2024., 7.2.2024.)
 
 
-  za predsjednicu:
Ljiljana Klašnja; Gradski ured za kulturu i civilno društvo;
 
- za zamjenika predsjednice:
Raman Fazlievski; predstavnik romske nacionalne manjine Grada Zagreba;
 
- za članove/ice:
Jana Radić, Gradski ured za kulturu i civilno društvo;
Andrija Petrović, Gradski ured za kulturu i civilno društvo;
Frano Boban, Gradski ured za kulturu i civilno društvo;
Snježana Puškadija, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom;
Jasna Tucak, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom;
Nataša Ritan, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade;
Mia Ćoso, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade;
Lidija Šarlija Đurin, Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje;
Svjetlana Maleković, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
Marija Krišto, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i
komunalne poslove;
Dalibor Drakula, Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost;
Ibrahim Ismailovski, predstavnik romske nacionalne manjine Grada Zagreba;
Nura Ismailovski, predstavnica romske nacionalne manjine Grada Zagreba;
Ramiz Ajdin, predstavnik romske nacionalne manjine Grada Zagreba;
Siniša-Senad Musić, organizacija civilnog društva;
Dražan Dodig, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Zagreb;
Ramiza Memedi, Vijeće Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba