clanak False

Povjerenstvo za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2023. - 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027.

30.01.2023.
Povjerenstvo za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2023. - 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027.
 
(30. 1. 2023.)
- za predsjednicu:
Ljiljana Klašnja;
- za zamjenika predsjednice:
Raman Fazlievski; predstavnik romske nacionalne manjine Grada Zagreba;
- za članove/ice:
Jana Radić, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo;
Andrija Petrović, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo;
Frano Boban, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo;
Snježana Puškadija, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom;
Jasna Tucak, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom;
Nataša Ritan, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade;
Mia Ćoso, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade;
Lidija Šarlija Đurin, Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje;
Svjetlana Maleković, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
Marija Krišto, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet;
Dalibor Drakula, Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost;
Ibrahim Ismailovski, predstavnik romske nacionalne manjine Grada Zagreba;
Nura Ismailovski, predstavnica romske nacionalne manjine Grada Zagreba;
Ramiz Ajdin, predstavnik romske nacionalne manjine Grada Zagreba;
Siniša-Senad Musić, organizacija civilnog društva;
Marija Halić, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Zagreb;
Ramiza Memedi, Vijeće Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba