clanak False

Projektni tim za praćenje provedbe projekta „Cjelovita i energetska obnova zgrade Zagrebačkog gradskog kazališta ''Komedija'', Kaptol 9“

29.02.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektni tim za
praćenje provedbe projekta „Cjelovita i energetska obnova zgrade Zagrebačkog gradskog kazališta ''Komedija'', Kaptol 9“
 
(29.2.2024.)
 
 

- voditeljica Projektnog tima:
Nikolina Radić Štivić,  Gradski ured za kulturu i civilno društvo, zamjenica pročelnice zadužena za: vođenje i koordinaciju rada Projektnog tima u cilju kontinuiranog i redovitog izvještavanja gradonačelnika Grada Zagreba i pročelnice Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo o tijeku provedbe i postignutim rezultatima Projekta,
 
- voditelj Projekta:
Miljenko Puljić, Zagrebačko gradsko kazalište ''Komedija'', ravnatelj zadužen za: planiranje, organizaciju, praćenje i kontrolu svih aspekata Projekta, koordinaciju svih uključenih dionika u provedbi Projekta s ciljem postizanja i ostvarivanja projektnih ciljeva unutar određenog trajanja Projekta; pravovremeno izvještavanje Grada Zagreba o eventualnim potrebama za aktivnostima koje su u nadležnosti Grada Zagreba; kontinuirano i redovito tjedno pisano izvještavanje Projektnog tima o postignutim rezultatima Projekta,
 
- članovi:
Suzica Bušljeta, Gradski ured za kulturu i civilno društvo, voditeljica Odjela za planiranje i održavanje objekata, članica zadužena za pitanja planiranja i održavanja objekata; za pravovremenu stručnu podršku, dostavu podataka i dokumentacije tijekom provedbe Projekta iz nadležnosti Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo te praćenje Projekta u cilju planiranja i financiranja, izgradnje, opremanja i održavanja,
Darija Oslić,  Gradski ured za kulturu i civilno društvo, voditeljica Odjela za financijske poslove, članica zadužena za pravovremenu stručnu podršku, dostavu podataka i dokumentacije tijekom provedbe Projekta iz nadležnosti Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo te praćenje Projekta u cilju planiranja i financiranja, izgradnje, opremanja, i održavanja uključujući financijski i proračunski aspekt Projekta,        
Vera Šimić-Jajčinović, Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Voditeljica Odjela za izvedbene umjetnosti, amatersko stvaralaštvo i kulturnu suradnju, član za pitanja izvedbenih umjetnosti,
Alan Maleković,  Gradski ured za kulturu i civilno  društvo, viši stručni savjetnik za razvoj i prezentaciju projekata zadužen za: koordinaciju i pripremu dokumentacije za potrebe kontinuiranog i redovitog rada Projektnog tima, izvještavanja gradonačelnika Grada Zagreba i pročelnice Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo o tijeku provedbe i postignutim rezultatima Projekta,
Igor Kozina, zamjena Blaženka Smoljanović, Gradski ured za financije i javnu nabavu, član zadužen za javnu nabavu,
Anita Končar, Gradski ured za kulturu i civilno društvo, stručna savjetnica za informiranje, članica zadužena za informiranje,
Tomislav Pervan, zamjena Rudolf Milovčić, Zagrebačko gradsko kazalište ''Komedija'', član zadužen za pitanja planiranja i nabavu u nadležnosti ustanove,
Natalia Halbauer, Stručna služba Gradske uprave, Sektor za programe i projekte Europske unije, viša stručna savjetnica za podršku pripremi i provedbi EU projekata, članica zadužena za pitanja pripreme i provedbe Projekta u sklopu NPOO-a,
Matej Stić, Gradski ured za kulturu i civilno  društvo, stručni savjetnik za planiranje i održavanje objekata, član zadužen za vođenje predmeta obnove Zagrebačkog gradskog kazališta ''Komedija''.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba