clanak False

Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti

20.12.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo
Grada Zagreba za
prevenciju i suzbijanje
zlouporabe droga te
drugih oblika ovisnosti

 
(18.5.2022.)
(izmjena: 11.5.2023., 20.12.2023.)
 
 
-  za predsjednicu:
Martina Rojnić Kuzman,
 
- za članove:
Zoran Zoričić,
Jadranka Hübler,
Mirela Šentija Knežević
Mirjana Orban,
Goran Lauš,
Zrnka Kovačić Petrović,
Ksenija Pick.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba