clanak False

Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti

18.05.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo
Grada Zagreba
za prevenciju i
suzbijanje zlouporabe
droga te drugih
oblika ovisnosti

 
(18.5.2022.)
 
 
-  za predsjednicu:
Martina Rojnić Kuzman,
 
- za članove:
Zoran Zoričić,
Sanja Maroević,
Jadranka Hübler,
Mirela Šentija Knežević
Mirjana Orban,
Vanda Bazmenjak,
Goran Lauš.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba