clanak False

Povjerenstvo za praćenje provedbe ovrha radi iseljenja bespravnih korisnika gradskih prostora

28.09.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
praćenje provedbe

ovrha radi iseljenja
bespravnih korisnika
gradskih prostora

(20.7.2017.)
 
-novi mandat: izmjena 25.6.2021., 5.4.2022., 28.9.2023.
 
- za predsjednika:
dr.sc. Luka Korlaet
 
- za članove:
dr. sc. Romana Galić
Željko Matijašec, dipl.iur.
Renata Budi, dipl.iur.
Sonja Jasić Kovačić dipl.soc.rad.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba