clanak False

Povjerenstvo za stručno vrednovanje programa prijavljenih na Posebni javni poziv za financiranje interkulturnih programa dobrodošlice

07.06.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo
za stručno
vrednovanje
programa
prijavljenih na
Posebni
javni poziv za
financiranje
interkulturnih
programa
dobrodošlice

 
(7.6.2024.)
 
 
 
- za predsjednicu:
Ivana Meštrov;
 
- za članove:
Nikolina Komljenović,
Jana Radić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba