clanak False

Projektni tim za provedbu projekta LIFE „CROSS – Croatian One Stop Shop“

18.01.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Projektni tim
za provedbu
projekta

LIFE „CROSS
– Croatian One
Stop Shop“

 
(18.1.2024.)
 
 
 
- voditelj projekta:
Marko Kućan, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
 
- članovi:
- Filip Ćurko, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
- Matej Majić, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba