clanak False

Povjerenstvo za financiranje održavanja platoa

18.01.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Povjerenstvo za
financiranje
održavanja platoa

 
(18.1.2024.)
 
 
- za predsjednika:
Luka Korlaet,
 
- za članove:
Marina Ivandić,
Darko Šiško,
Irena Matković,
Renata Anić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba