clanak False

Povjerenstvo za izradu i praćenje provedbe Programa za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine

18.12.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
izradu i praćenje
provedbe Programa
za mlade Grada Zagreba
od 2022. do 2025. godine

 
(29.10.2021.)
 
(izmjena: 26.10.2022., 18.12.2023.)
 
 
- za predsjednicu:  
  Monika Pažur;
 
- za članove:
Petar Latinčić,
Vanda Bazmenjak, 
Zrinko Rebrina,
Nataša Raus,
Mirela Šentija Knežević,
Iva Prpić,
Matija Mrakovčić,
Antonija Komazlić i
Petar Jurišin,
Karlo Držaić
Tibor Vlaović.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba