clanak False

Središnje povjerenstvo i povjerenstva za popis nepokretne imovine u vlasništvu Grada Zagreba za 2023.

14.12.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Središnje povjerenstvo i povjerenstva za popis nepokretne imovine u vlasništvu Grada Zagreba za 2023.
 
(14.12.2023.)
 
 
- U Središnje povjerenstvo za popis nepokretne imovine u vlasništvu Grada Zagreba imenuje se:
 
- za predsjednika
Lucija Đerek;
 
- za članove:
1. Mario Živković,
2. Đurđica Pribilović,
3. Igor Kujundžić,
4. Josip Janđel.
 
- U Povjerenstvo za popis poslovnih i ostalih objekata u vlasništvu Grada Zagreba imenuju se:
a) Tamara Pivac Petrović, predsjednica,
b) Antonija Lobaš,
c) Tatjana Blažević.
 
- U povjerenstvo za popis stanova u vlasništvu Grada Zagreba imenuju se:
a) Jasminka Butorac, predsjednica,
b) Lidija Šarlija Đurin,
c) Gordana Sirovec.
 
- U povjerenstvo za popis zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba imenuju se:
a) Dubravko Romanić, predsjednik,
b) Martina Bamburać,
c) Miroslav Babić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba